Workshop Trainer Ondernemend Onderwijs

Het programmateam van OO 'sH merkt dat er steeds meer vragen uit de samenleving komen die om een innovatieve en creatieve oplossing vragen. Hiervoor is het nodig meer trainers en begeleiders op te leiden. In deze bijeenkomst trainen we de toekomstige trainers die aan de slag willen gaan met Ondernemend Onderwijs.

Doel: belangstellenden trainen voor het zelfstandig uitvoeren van cursussen en trainingen op het gebied van Ondernemend Onderwijs.

Lees meer

Doelgroep: voor iedereen die de uitgangspunten van Ondernemend Onderwijs een warm hart toe draagt en in staat is het veranderingsproces in de organisatie te begeleiden. Wij denken o.a. aan zzp-ers, onderwijsadviseurs, docenten, enzovoort.

Inhoud: De inhoud heeft betrekking op alle facetten van Ondernemend Onderwijs, maar er is speciale aandacht voor het opstellen van een implementatie- en borgingsplan. Naast een of meerdere bijeenkomsten gaan de trainers mee naar praktijkbijeenkomsten in het kader van Ondernemend Onderwijs en helpen mee in de uitvoering.

Opbrengst: Aan het einde van de bijeenkomst(en) bent u in staat zelfstandig bijeenkomsten uit te voeren op het gebied van Ondernemend Onderwijs.

Duur: het aantal bijeenkomsten kan variëren, tevens tijd inruimen voor het samen voorbereiden en samen uitvoeren van Ondernemend Onderwijs bijeenkomsten op locatie.

Omvang groep: tot maximaal 20 personen.

Materiaal: internetverbinding is noodzakelijk, overige materialen in overleg of brengen we mee.

Heeft u belangstelling, mail ons op sh.ondernemendonderwijs@gmail.com of neem contact op met programmaleider Margo van den Oord, 06-51534041.

 

Borging Ondernemend Onderwijs 'sH

Film over Ondernemend Onderwijs