2-jarig bestaan Ondernemend Onderwijs

2 jaar bestaat netwerkorganisatie 'sH Ondernemend Onderwijs. Om dit te vieren waren op 20 januari 2016 meer dan 130 betrokkenen uit het netwerk aanwezig op de gastschool Helicon vmbo Groen.

Gastsprekers uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs spraken over het belang van 'ruimte voor ondernemendheid' in de 21e eeuwse samenleving. Gasten gingen hierover met elkaar in gesprek in het Wereldcafé, en de resultaten van 2 vruchtbare jaren Ondernemend Onderwijs werden gepresenteerd.

Filmpje Ondernemend Onderwijs 2.0

Lees meer

Ontvangst

De ontvangst in het onlangs prachtig gerenoveerde schoolgebouw van Helicon vmbo was hartverwarmend. In prachtig tenue gestoken leerlingen ontvingen de gasten en leidden ze naar de ‘Green Experienceruimte’ voor koffie met een Bossche Bol. Bij entree blikte een waarzegster met haar glazen bol in de toekomst. ‘Razende Reporters’ stelden de gasten indringende vragen, waarna hun antwoorden in de door leerlingen gemaakte Wensboom werden gehangen.

  

 

Na een rondleiding door de vernieuwde school werden de gasten in de aula welkom geheten door Anne Mieke Eggenkamp, dagvoorzitter, en Henk Cuppen, directeur van Helicon vmbo en gastheer.

 

 

Anne Mieke Eggenkamp gelooft in het creëren van nieuwe verbindingen tussen sectoren, disciplines, mensen en culturen. Het principe van kruisbestuiving levert net als in de natuur nieuwe dingen met andere kwaliteiten en eigenschappen op. Uitgangspunt hierbij is altijd de mens, zijn talent, motivatie en zelfreflectie.

Lees meer in de congresbundel blz. 10-11

 

 

Henk Cuppen is trots op zijn Helicon vmbo! Als gastheer van deze bijeenkomst op zijn prachtig gerenoveerde school, maar vooral op het eigentijds groen onderwijs en de veelzijdige opleidingen. Met duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel. Hier op het Helicon vmbo is ruimte voor ondernemendheid. Leerlingen maken in een contextrijke omgeving kennis met de verrassend brede groene sector en ontdekken waar hun talenten liggen.

Lees meer in congresbundel blz. 65

 

 

Katja Brooijmans, Programmamanager Ondernemend Onderwijs, namens de Gemeente 's-Hertogenbosch, vertelt: 

We vieren vandaag 2 jaar ‘sH Ondernemend Onderwijs. We vieren dat niet met oplossingen of het aanbieden van resultaten maar met een leervraag. Hoe creëer je ruimte voor ondernemendheid? We zijn er ook - nà 2 jaar intensief daarover nadenken en met heel veel mensen aan werken dus nog steeds niet uit. Ik vind dat niet erg, ik denk dat de route er naartoe interessanter is dan de oplossing.

'een route waarbij er ruimte wordt gecreëerd voor ondernemend gedrag is een leerervaring op zich.'  

lees hier Katja's hele speech

 

Heleen Herbert, commercieel directeur Heijmans, sprak bevlogen over anders denken:

‘Als je verrassende doorbraken wilt bereiken, zul je het potentieel van andersdenkende mensen moeten combineren. Uit de verschillen ontstaat vernieuwing.’

Vernieuwing en ondernemerschap lopen als een rode draad door de ontwikkeling van Heijmans. Samenwerken met niet voor de hand liggende partijen, maar wel met een gezamenlijk doel. Daarnaast ook ruimte voor jong talent en hun ondernemendheid. 

Lees meer op pagina 7 en 87 van de Congresbundel.

 

Jeroen Naaijkens, Voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool 1999-2010, verbindt 'plezier in het werk' met ruimte voor ondernemendheid. 

Ondernemen in het onderwijs, hoe belangrijk is dat? Is dat alleen iets voor de 21e eeuw? Het was natuurlijk altijd al een competentie waarvan mens en samenleving veel plezier konden hebben. We zijn ons de laatste tijd meer van bewust dat die competentie ook heel goed een plaats kan krijgen in het onderwijs. En, als het aan Jeroen ligt, ook moet krijgen in het onderwijs. Maar dan niet alleen als vak, project of los onderdeel van het curriculum.

Hoe dan wel? 

  

 

Anne Mieke Eggenkamp ging vervolgens in gesprek met wethouder Eric Logister, Heleen Herbert commercieel directeur van Heijmans, Jaco Wijsman voormalig Onderwijsinspecteur en Jeroen Naaijkens voormalig Voorzitter College van Bestuur HAS Hogeschool, over de meerwaarde van Triple Helix samenwerkingen voor onderwijs en arbeidsmarkt. Vraag: Hoe creëer je ruimte voor ondernemendheid? Ook aanwezigen konden deelnemen aan dit gesprek.

 

Wereldcafé

  

Samen onderzoeken we de kansen voor ’sH Ondernemend Onderwijs in 2016. Hoe kunnen we de Bossche initiatieven vergroten, verbreden, delen en vermenigvuldigen? Hoe creëren we hierbij kansen voor ondernemendheid, vanuit het perspectief van Overheid, Ondernemers/Organisaties en Onderwijs? En wat is er nodig voor een duurzame inbedding in onze samenleving? 

Klik hier voor de resultaten van de 10 gesprekstafels. 

 

Margo van den Oord, Programmaleider van Ondernemend Onderwijs, is heel trots op wat er in 2 jaar is bereikt. 

 

Jan Raemaekers,  Onderwijsadviseur en begeleider onderwijsinnovaties, lid Programmateam OO, vertelt over 21th century skills en het monitoren van de ondernemende projecten van Ondernemend Onderwijs.

Lees meer

 

 

Fenna Nijssen studeert aan Fontys Hogeschool, Kind en Educatie, en loopt stage bij Ondernemend Onderwijs. Voor haar afstudeerproject doet zij onderzoek naar Ondernemende Leeromgevingen (OLO’s) in ’s-Hertogenbosch.

Wat is eigenlijk een Ondernemende Leeromgeving? En waar bevinden die zich in Den Bosch? Fenna’s opdracht is te definiëren wat een OLO is, deze in kaart te brengen en te achterhalen wat er nodig is om ze een functionele en duurzame bijdrage te laten leveren aan het bevorderen van ondernemendheid binnen de regio ’s-Hertogenbosch.

Lees hier alles over Fenna’s onderzoek

 

Kimberly van Doorenmalen, Thelma van den Bosch en Janne Coppens, studenten Pabo 's-Hertogenbosch, vormen het communicatieteam dat samenwerking tussen Pabo, externe instanties en Ondernemend Onderwijs inhoud geeft. Vanuit de Pabo werd aan studenten de opdracht gegeven om innovatief onderwijs te ontwerpen en uit te voeren, dit in samenwerking met externe instanties. Deze middag vertelden zij over hun ervaringen.

Ondernemend Onderwijs meets Pabo 's-Hertogenbosch

 

 

 

 

Leerlingen van de opleiding Voeding en Welzijn serveerden deze middag heerlijke eigengemaakte gezonde hapjes.