Hoe bouwt Ondernemend Onderwijs verder vanaf 2017?

Verslag bijeenkomst netwerk Ondernemend Onderwijs, 25-11-2016 bij Muzerije

Gastvrij werden deelnemers uit het netwerk OO op 25 november 2016 bij Muzerije ontvangen. Doel van deze middag: samen bouwstenen bepalen voor de voortgang/toekomst van het programma Ondernemend Onderwijs. Drie prachtige voorbeelden van ondernemendheid in het onderwijs stonden ter inspiratie op het programma.

Lees meer

Margo van de Oord, programma leider 'sH Ondernemend Onderwijs, heette iedereen van harte welkom en gaf het openingswoord aan Katja Brooijmans, programma manager 'sHOO.

Katja’s openingswoord had als kernboodschap:

‘Handen aan de ploeg!’

Levert netwerk bouwstenen voor betekenisvol onderwijs?

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil, samen met de lokale onderwijspartners en partners in de arbeidsmarkt de ‘handen aan de ploeg’ om hoge kwaliteit van onderwijs te bereiken en wil hierin de brug slaan tussen de partijen (triple helix: Overheid Onderwijs Organisaties/Ondernemingen).

De gemeente probeert deze partners nadrukkelijker hierbij te betrekken.

Om het voortbestaan van ‘sH OO te garanderen is zichtbaarheid in de koepels als POVO en DOVO van groot belang en zullen schoolleiders en directeuren ook hierop moeten aandringen bij de BEA (Bossche Educatieve Agenda).

Katja rekent er op dat onderwijspartners, scholen, docenten, leerlingen, schoolleiders en ondernemers, waar nodig actief zullen bijgedragen om het netwerk levend te houden. En dat er bouwstenen zullen worden aangereikt om betekenisvol onderwijs te blijven geven. Lees hier Katja Brooijmans hele speech

 

Hierna volgen 3 ondernemende voorbeelden ter inspiratie: 

Christine Jetten, van het Koning Willem I College, Afdeling Media Art en Performance (MAP)

‘Alleen dat wat we zelf kunnen, kunnen we ook leren aan onze studenten.’

De opleidingen van MAP maken deel uit van de creatieve industrie waar multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is. We hebben daarom fundamenteel andere uitgangspunten nodig om de aansluiting te kunnen blijven maken bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor moet het onderwijs ondernemender worden, met vakoverschrijdende samenwerking. Docenten moeten bereid zijn een deel van hun autonomie op te geven. Een horizontaal ingerichte organisatie.Zij verwijst hiervoor o.a. naar het boek “Blauwdruk voor de emergente school”.

‘De komende jaren willen we bouwen aan team dat met betere tools en inzichten het onderwijs van de 21ste eeuw kan vormgeven.’

Twee collega’s van het Productiehuis van het KW1C, Lydia Francois en Nita Dunlop, vullen Christine hierbij aan met praktijkvoorbeelden.

 

Filmpje over Maplab

Lees hier de presentatie van Christine Jetten

 

Ivvy Kwak, van KC De Haren

Ondernemend onderwijs is volledig geïntegreerd in het curriculum van KC De Haren.

Het team van De Haren omarmt het programma Ondernemend Onderwijs, o.a. door gebruik van de Ontwerpcirkel en de Motivatiemeter bij de projecten.

Ivvy geeft als voorbeeld de projecten ‘De Ecologische Voetafdruk’ en ‘Reisbureau De Haren’, waarin leerlingen als echte adviseurs reizen bedenken voor docenten op hun school. Wat leren de leerlingen van deze ‘levensechte’ vragen en hoe integreren docenten deze projecten in de reguliere vakken? Want een ding is zeker, deze innovatieve invulling van het programma komt in plaats van de bestaande lesstof, niet er bovenop.

Door gebruik te maken van de Competentiemonitor wordt duidelijk dat het werken met echte opdrachten, in samenwerking met de wereld buiten de school, heel goed scoort bij leerlingen én docenten.

Zie hier de hele presentatie van Ivvy

 

Michel van Ingen, begeleider projectgroep H2 Pabo (FHKE)

Ook hier is ondernemend onderwijs in het curriculum geïntegreerd. 3e jr. studenten werken voor het realiseren van hun opdrachten samen met organisaties en bedrijfsleven.

 

Michel vertelt dat docenten en studenten op de Pabo in Den Bosch wel ‘4x ondernemend’ werken.

De docenten als teams, de studenten als teams, met de teams van de stagescholen én met de leerlingen van de stagescholen!

Naast de reguliere stages vervullen dit schooljaar inmiddels 80 3e jrs. studenten een externe opdracht met het bedrijfsleven. Dat is vernieuwend. En een projectgroep, gevormd door studenten uit eigen geledingen, ondersteunt hen daarbij. Dit levert extra ondernemende competenties op die weer worden gewaardeerd in hun portfolio.

Daarnaast wordt door Pabostudenten de Competentiemonitor afgenomen om de groei in 21e eeuws vaardigheden bij leerlingen en studenten te kunnen vaststellen.

Michel verwees, gezien de tijd, de aanwezigen naar de website van Ondernemend Onderwijs, waar regelmatig door de projectgroep verslag wordt gedaan van hun projecten. Lees hier nog meer 

 

Margo van de Oord concludeert door de vele vragen en enthousiaste opmerkingen, dat deze groep graag met het netwerk Ondernemend Onderwijs verder wil. ‘We willen nog veel van elkaar horen.’

Dat gaan we dan ook zeker met deze groep doen. We plannen daarvoor een volgende bijeenkomst in januari 2017. Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Margo verzoekt de aanwezigen vervolgens een intentieverklaring* in te vullen, waarop ieder kan aangeven welke vorm van samenwerking  voor 2017 wordt geambieerd met het netwerk van Ondernemend Onderwijs. En welke ‘bouwstenen’ hiervoor nodig of wenselijk zijn.

*Ook een intentieverklaring invullen? Klik aan, vul in en verzend hem naar post@ondernemend-onderwijs.nl

 

   

    

Terwijl ieder beknopt zijn wensen invult, sluit Margo deze bijeenkomst, onder dankzegging aan gastlocatie Muzerije, de aanwezigen voor hun inbreng en sprekers voor het delen van hun mooie voorbeelden.

Zij spreekt de hoop uit in januari 2017 met deze groep, aangevuld met  andere enthousiaste bouwers aan ons netwerk, weer een goede start te maken met als doel het netwerk Ondernemend Onderwijs in Den Bosch nog meer zichtbaar en deelbaar te maken en blijvend te integreren. Samen met studenten, docenten, directies, bedrijven, organisaties en overheid.

 

Beeld en samenvatting intentieverklaringen: 

  • De intenties lopen ver uiteen d.w.z. van micro tot en met macroniveau, van het concreet uitwerken van een workshop of een project tot het uitwerken van beleid en onderzoek.
  • Veel deelnemers spreken op de een of andere manier uit dat ze willen (blijven) samenwerken en verbinden en willen hier een actieve bijdrage aan leveren.
  • Een deel van de deelnemers spreekt over kennis delen, ervaringen delen, spontane bijeenkomsten en trainingen.
  • Verschillende keren wordt de wens of behoefte uitgesproken van het belang van concrete innovatieve locaties, pop-up store of Hubs. Tevens stellen enkele deelnemers hun eigen locatie ter beschikking.
  • Een deel van de deelnemers geeft aan waar ze mee bezig zijn en dat ze daar gewoon mee doorgaan.
  • Een deel van de deelnemers geeft aan kennis en kunde van docenten en leerlingen ter beschikking te stellen.
  • Een paar deelnemers geeft aan met nieuwe ondernemende initiatieven te komen.

 Filmpje Bouwstenen Ondernemend Onderwijs